• Stort sortiment
  • Hög kvalité
  • Service
Välj en sida
Produktkategorier

BATTERILADDARE M25

Produktegenskaper

  • Fabrikat:
  • Spänning: 12V
  • Strömstyrka laddning: 25A

Beskrivning

M25 är den perfekta lösningen för laddning av större batteribankar Laddaren har en fyra meter lång sekundärkabel med M10 ringkabelskor och temperaturgivare för optimerad laddning oberoende av temperaturen, vilket ger extra flexibilitet i fasta installationer. M25 är en helautomatisk åttastegsladdare.
M25 analyserar om batteriet kan ta emot och behålla laddning, avlägsnar skadliga blysulfatkristaller, laddar effektivt och växlar sedan automatiskt till säker underhållsladdning när batteriet är fulladdat. 
Den praktiska Recond-funktionen rekonditionerar batteriet efter djupurladdning, vilket kan inträffa efter en lång dag till sjöss. 
Den genererar inga skadliga galvaniska strömmar och är helt skyddad från att ge spänningar som kan skada fordonselektroniken och är utvecklad för att ge säker laddning: gnistsäker, polaritetsskyddad och kortslutningssäker.